Ateşböceği Eğitim Programı

Ateşböceği Eğitim Programı'nın amacı, çocuklarda özgüven, değerlilik, kendini ifade edebilme, yaratıcılık ve empati gibi duygu ve becerilerin gelişimi için uygun ortam sunmak ve yaratmak, çocukların birer birey olarak değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olmaktır.

Ateşböcekleri'nde çocuklar toplam 12 saat eğitim alırlar. Bu sürenin 6 saati bilişim ve teknoloji alanında, diğer 6 saat serbest etkinlik odasında geçer. Eğer yakın çevrelerinde TEGV Eğitim Parkı veya Öğrenim Birimi var ise çocuklar oralara giderek diğer etkinliklere de katılmaları için yönlendirilir.

İlköğretim okullarının tüm sınıf düzeylerine devam eden çocuklar Ateşböceği Eğitim Programı'nın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Sanat - Dil - İletişim Alanı

Bu alandaki etkinliklerin amacı, çocuğun görsel, bedensel ve işitsel iletişim yollarını kullanarak çevresiyle iletişim kurabilmesini sağlamak, bunlarla ilgili davranış geliştirmesi için imkân sunmaktır. Aynı zamanda çocuğun çeşitli sanat biçimleri ile diğer disiplinler arasında ilişkiler kurabilmesini; görsel ve işitsel sanatlar ile ilgili malzemeleri, teknikleri ve süreçleri tanımasını; sanatın temel yapılarını ve işlevlerini anlamasını sağlamak da amaçlanmaktadır.

 • Okuma Saati

  Okuma Saati, çocukların dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerini geliştirmeyi; dili doğru ve etkili kullanmalarını sağlamayı; anlama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri ayrıca metinler arası düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir etkinliktir. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. kademe öğrencileridir. Okuma Saati Etkinliği 2 saatlik tek bir modülden oluşmaktadır.

 • Okuyorum Düşünüyorum

  Okuyorum Düşünüyorum, yaratıcı düşünme ve eleştirel okuma becerilerini geliştirme amacıyla tasarlanmış bir okuma etkinliğidir. Çocukların çıkarımlarda bulunarak okuduklarını farklı bakış açılarından değerlendirmeleri, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeleri, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Etkinliğin hedef kitlesi ilköğretim II. kademe öğrencileridir. Okuyorum Düşünüyorum etkinliği 2 saatlik bir modülden oluşmaktadır. Etkinlik içeriğinde çocukların seviyelerine göre seçilebilecek 2 farklı uygulama bulunmaktadır.

 • Sihirli Renkler

  Sihirli Renkler, plastik sanatların farklı uygulamaları ile çocukların yaratıcı yönlerinin desteklenmesinin ve el becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bir etkinliktir. Etkinliğin hedef kitlesi ilköğretim I. kademe öğrencileridir.

 • Kim Kimdir?

  Kim Kimdir? Etkinliği ile farklı alanlardan ünlü kişilerin çocuklarla tanıştırılması hedeflenmektedir. Etkinliğin hedef kitlesi ilköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir.

 • Okuma Kulübü

  Okuma Saati ya da Okuyorum Düşünüyorum Etkinliği almış olan çocuklar için bu etkinlikleri destekleyici aktivitelerden oluşan bir etkinliktir. Etkinliğin hedef kitlesi ilköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir.

Kişisel Gelişim - Toplumsal Değerler Alanı

Bu alandaki etkinliklerin amacı, çocukta zihinsel, ruhsal ve bedensel açıdan gelişmenin ve yaşam kalitesini arttırmanın yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bireysel gelişimin yanında, çocuğun yaşadığı ortamın sosyal, ekonomik, politik unsurlarının farkına varmasını sağlamak, yaratıcı, üretken ve sorumluluk sahibi bir toplum üyesi kimliği kazanmasına yardımcı olmak da amaçlanmaktadır.

 • Genç Çevreciler

  Genç Çevreciler Etkinliği, çocuklarda çevre ile ilgili duyarlılık yaratmak ve çevre sorunları konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlik, çevre ile ilgili öykü okuma, belgesel izleme ve eğlenceli doğa aktivitelerini kapsamaktadır. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir.

 • Haklarımı Öğreniyorum

  Haklarımı Öğreniyorum Etkinliği, çocukların kendilerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini, herkesin sahip olduğu özelliklerden dolayı "biricik" olduklarını fark etmelerini sağlamayı, çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazandırmayı ve bu hakları koruyup, geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen bir etkinliktir. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir. Haklarımı Öğreniyorum Etkinliği her seviye için 2 modülden oluşmaktadır.

 • Trafik

  Trafik etkinliğinin amacı, çok sayıda trafik kazasının yaşanmasına sebep olarak bilinen dört ana konu - Hatalı Sollama, Aşırı Hız, Yakın Takip ve Emniyet Kemeri - hakkında çocuklarda farkındalık yaratmaktır. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. kademe öğrencileridir. Trafik etkinliği 1 saatlik tek bir modülden oluşmaktadır.

 • Sağlık ve Özbakım

  Sağlık ve Özbakım, çocukların sağlıklarını geliştirmek için onlara gerekli özbakım alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen bir etkinliktir. Etkinlik, çocukların vücut temizliğinin önemi ve öz bakım kurallarını öğrenip doğru davranış alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak;onlara ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi vermek ve doğru diş fırçalama becerisi kazandırmak için hazırlanmış aktivitelerden oluşmaktadır. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir. Sağlık ve Özbakım Etkinliği I. ve II. kademe için tek bir modülden oluşmaktadır.

 • Kendime Yolculuk

  Kendime Yolculuk, çocuklarda kişisel farkındalık kazandırmayı (ilgi alanları, güçlü yanları, farklılıkları, rolleri vb.) ve sosyal becerileri geliştirmeyi (beden dili, iletişim becerisi, arkadaş edinme vb.) hedefleyen bir etkinliktir. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir.

Zihinsel - Düşünsel Alan

Bu alandaki etkinliklerin amacı, çocukların üzerinde yaşadıkları dünyayı, doğayı, evreni merak eden, araştıran, sorgulayan; yaratıcı, bilim ve teknoloji okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır.

 • Bilgi Benim İşim

  Bilgi Benim İşim Etkinliği, çocuklarımızın hayatın her alanında yer alan teknolojinin ne olduğunu bilmelerini, teknolojiyi anlamalarını, teknolojik araçları kullanırken neyi kullandıklarının farkında olmalarını sağlamak ve bu kazanımları gerçekleştirirken de çocuklarımızın bilgisayar okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Etkinlik gönüllü yönergeleri eşliğinde bir web portalı üzerinden sağlanan materyaller ile desteklenmektedir. Karma Öğretim modeli göz önünde bulundurularak hazırlanan bu yapı ile çocuklar için portala konulan oyun, film, alıştırma ve kütüphane materyalleri ile eğlenceli bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir.

Proje Etkinliği

 • Araştırma Gemisi

  Araştırma Gemisi çocukların ilgilerini çeken bir konuyla ilgili çeşitli bilgi kaynaklarını kullanarak araştırma yapmalarını ve buldukları bilgilerle ilişkili olarak bir ürün ortaya koymalarını sağlamayı amaçlayan bir etkinliktir. Etkinliği alan çocukların gerçekleştireceği proje, okulda yapılacak sosyal etkinliğin bir bölümü ya da tamamı olabilir. Çeşitli proje grupları bir araya gelerek daha kapsamlı bir etkinlik de gerçekleştirebilirler. Etkinliğin hedef kitlesi İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileridir.

Euro.Message madebycat ®