NERELERDEYİZ

Tüm Noktalar
 
 • EĞİTİM PARKLARI

  Eğitim Gönüllüleri'nin bugün İstanbul'da iki, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Van'da birer adet olmak üzere toplam 10 Eğitim Parkı bulunuyor.

  Yerel yönetimlerin tahsis ettiği geniş alanlarda kurulu olan Eğitim Parkları'nda, çok yönlü bir eğitim desteği için gereken tüm mekansal ve teknolojik olanaklar var. Eğitim Parklarımız yaklaşık 4,000 çocuk kapasiteli olup, 10–20 dönüm açık ve 1,200 m² kapalı alana sahiptir. Açık alanlarında futbol, basketbol vb. sahaları bulunmakta olup, farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış 10 etkinlik odası, 2 bilgisayar odası ve 1 adet kütüphanesi ve özel atölyeleri bulunmaktadır.

 • ÖĞRENİM BİRİMLERİ

  Öğrenim Birimleri, eğitim olanaklarının sınırlı olduğu il ve ilçelerde açılan, şahıslar ya da yerel yönetimler tarafından Vakfımıza tahsis edilen alanlarda kurulu daha küçük ölçekli mekanlardır.

  Öğrenim Birimlerimiz yaklaşık 800 çocuk kapasiteli olup, 250 – 300 m² kapalı alana sahiptir. Farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış 4 etkinlik odası, 1 adet bilişim ve teknoloji odası ve 1 adet kütüphanesi bulunmaktadır.

 • İL TEMSİLCİLİKLERİ

  Faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak, yerel talepleri karşılamak ve Eğitim Gönüllüleri'nin etkinlik noktasının bulunmadığı yerlerde ulaşamadığımız çocuklara da eğitim desteği verebilmek amacıyla 2006 yılında Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri dışında İl Temsilciliği uygulaması hayata geçirilmiştir.

  İl Temsilciliği kapsamında, Sosyal Etkinliklere Destek Projesi ile ilköğretim çağındaki çocuklara Vali ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin onayı dahilinde okul içi saatlerde ilköğretim okullarında, okul dışı saatlerde Toplum Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Kütüphaneler ve Spor Salonlarında gönüllerimizin desteği ile eğitim etkinliklerimiz uygulanmaktadır.

 • ATEŞBÖCEKLERİ (GEZİCİ ÖĞRENİM BİRİMLERİ)

  Eğitim Gönüllüleri, Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimleri'nin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara gezici öğrenim birimleri Ateşböceği ile ulaşıyor. 1999 Marmara Depremi sonrasında Umut 2000 Projesi ile faaliyete geçen gezici öğrenim birimleri, çok anlamlı bir amaçla; deprem bölgelerinde çocukların eğitimine devam edebilmesi için yola çıkmıştı. Daha sonra bu araçlar geliştirilerek "Ateşböceği" Projesi'ne dönüştürüldü ve bu proje tüm illere ulaştı. Evimiz İstanbul Projesi kapsamında imal edilen Kültür Tırı, ilk tematik Ateşböceği olarak aramıza katıldı. Ateşböceklerimiz yaklaşık 3,000 çocuk kapasiteli olup, TIR dorseleri içinde kuruludur. 12 bilgisayarlı bilişim ve teknoloji odası, serbest etkinlik odası ve yaşam alanından oluşmaktadır.

Etkinlik noktalarımızın iletişim bilgileri dökümü için tıklayın. (PDF Versiyon)
Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi adres bilgileri için tıklayın (PDF Versiyon)
Euro.Message madebycat ®